Posted by: kookkhu | July 30, 2010

"แดก" ไม่ใช่คำหยาบ

“แดก” ไม่ใช่คำหยาบ คำว่า “แดก” ในภาษาอีสานเป็นคำกิริยา หมายถึง การดันหรือยัดสิ่งหนึ่งเข้าไปในอีกสิ่งหนึ่ง หากจะนำเอาคำว่าแดกมาวิเคราะห์ความหมายตรงๆ ของคำว่า “ปลาแดก” ก็คงหมายถึง การดัน หรือยัดปลาแดกลงไปในไห

แต่จากการสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านอีสานหลายคน ได้ให้ความหมายของคำว่า “แดก” ว่ามาจากคำว่า “แหลก” คือปลาที่นำมาทำปลาแดกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็กปลาน้อย หรือหากมีปลาที่ตัวใหญ่หน่อยก็จะต้องสับให้ “แหลก” เพื่อให้เข้าน้ำ เข้าเกลือ ได้อย่างทั่วตัวปลา ฉะนั้น ปลาที่นำมาทำปลาแดกจึงมีลักษณะที่ “แหลก” แต่ชาวอีสานหลายพื้นที่ออกเสียงอักษร “ร”, “ล” กับอักษร “ด” กลับกัน จึงทำให้ “ปลาแหลก” กลายเป็น “ปลาแดก” ในที่สุด

ดังนั้น คำว่า “แดก” ในภาษาอีสานจึงไม่ใช่คำหยาบที่หมายถึง “รับประทาน” ในภาษาไทยกลาง และดูเหมือนคำว่า “แดก” จะไม่มีที่ใช้ในความหมายอื่นอีกแล้วในภาษาอีสาน นอกจากความหมายที่กล่าวแล้วข้างต้น

ส่วนคำไม่สุภาพที่ชาวอีสานใช้ในความหมายของ “รับประทาน” นั้นคือคำว่า “ซีแตก” ซึ่งตรงกับคำว่า “แดก” ในภาษาไทยกลางนั่นเอง

ข้อความจาก :www.isangate.com
คนอิสาน, คนอีสาน, บ้านเฮา, ปลาร้า, ปลาแดก, ปลาแดกบ้านเฮา, อีสาน, อีสานบ้านเฮา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: