Posted by: kookkhu | July 19, 2010

โครงการเทศกาลของดีเมืองสามหมอก(ถนนคนปาย) ไทใหญ่

แม่ฮ่องสอน จัดโครงการเทศกาลของดีเมืองสามหมอก(ถนนคนปาย) ไทใหญ่
พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเทศกาลของดีเมืองสามหมอก(ถนนคนปาย) ไทใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้น

นางลัดดาวัลย์ ศรีกร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการเทศกาลของดีเมืองสามหมอก(ถนนคนปาย) ไทใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3มิถุนายน 2553 ณ บิ๊กซี อารีน่า สาขาดอนจั่น เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อสายตาคนทั่วไป และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ชุมชนได้คิด สร้างรายได้ สร้างงาน กระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างแท้จริง และยั่งยืนจนเกิดธุรกิจในชุมชน โดยมีการนำเสนอ การตกแต่งร้านค้าในรูปแบบกาดเมือง ประเพณีวัฒนธรรม นิทรรศการท้องถิ่นของคนเมืองแม่ฮ่องสอน สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ การแสดงดนตรีพื้นเมือง ออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าโอทอป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเที่ยวชมงานดังกล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: