Posted by: kookkhu | July 19, 2010

สินค้า ของฝาก จังหวัดนครราชสีมา – Nakhonratchasima

สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว
นครราชสีมา มีผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ได้แก่ หมูหยอง หมูแผ่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เทียนหอมและดอกไม้ ประดิษฐ์ ดูรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่ http://www.otop5star.com หรือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย: ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 662-622-3150-1 โทรสาร : 662-622-3151 อีเมล์ : info@otop5star.com

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
จังหวัดนครราชสีมามีสินค้าพื้นเมืองมากมายหลายอย่างนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดในตัวเมือง หรือแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่เครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียนผ้าไหมผ้ามัดหมี่จากปัก ธงชัยส่วนสินค้าหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านหาซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราชใกล้ศาลากลางจังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่หมูยอแหนมไส้กรอกกุนเชียงหมูหยองซึ่งผลิตกันมากที่ตัวเมืองและที่อำเภอ ปากช่องและหมี่โคราชซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป

เครื่องปั้นดินเผา
นักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ที่ตลาดในตัวเมือง หรือแหล่งผลิต สินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เครื่อง ปั้นดินเผาจากด่านเกวียน ผ้าไหมผ้ามัดหมี่จาก ปักธงชัย ส่วนสินค้าหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านหาซื้อได้ที่ศูนย์ จำหน่ายของดีเมืองโคราชใกล้ศาลากลาง จังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ หมูยอ แหนม ไส้กรอก กุนเชียง หมูหยองซึ่งผลิตกันมากที่ตัวเมืองและที่อำเภอปากช่อง และหมี่โคราชซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
ทัศนีย์ไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 967 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4424 2372

น้อยไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : อาคารศูนย์การค้าสีมาธานี ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4421 3189

ฟ้าฝนไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 1 ถนนสิริจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4424 4544

สุมลไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 440 ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 442 22180

อังศนาไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 1326 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ : 0 4425 2398

เกษตรไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 20/14-6 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1112

เครือศรีไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 78/14 หมู่ 8 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1798

จันทิมาไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 70/71 หมู่ 13 ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4428 4223

เจริญศิลป์ไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 15-16 ถนนศรีพลรัตน์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1440

ฉลวยไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 78/4 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4428 3401 , 0 4428 4472–3

ฉลองไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 87/2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4428 3809

ฉัตรทองไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 78/1 หมู่ 8 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1146

เฉลียวไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 78/6 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1192

ไทยหัตถภัณฑ์ (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 194/1 หมู่ 16 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1518

นวลจันทร์ไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 265-6 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1062

ปราณีตไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 96-7 ถนนศรีพลรัตน์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1173

ปักธงชัยไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 92 หมู่ 1 ถนนศรีพลรัตน์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1671

พรรณทิภาไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 130/4 หมู่1 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1748 , 0 4444 1818

มัชชาดาไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 118/1 หมู่ 7 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1684

รัชตะไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : ถนนนครราชสีมา-กบินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1503

ราตรีไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 442/1 ถนนเทพธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1284

ศรีจันทร์ไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 122-4 ถนนศรีพลรัตน์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1036

ศรีไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 333 ถนนสืบศิริ (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1588

สมรไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 574/1-2 หมู่ 1 ถนนศรีพลรัตน์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1157

สัมฤทธิ์ไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 478 ถนนเทพธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1169

สุทัศน์ไหมไทย (ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 78/5 ถนนนครราชสีมา-กบินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1911

สุนันทาไหมไทย ( ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม)
ที่อยู่ : 570/1 ถนนหลักเมือง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4444 1125

อัมพรศรีไหมไทย
ที่อยู่ : 13-14 ถนนตลาดเมืองใหม่ปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4445 1588

ชาวดิน (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 148 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5194-8

ดวงแขดินเผา (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 133 หมู่ 7 บ้านด่านชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5084

ดินเก่า (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 53/1 หมู่ 3 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5220

ดินด่านเกวียน (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 128/1 หมู่ 7 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5071

ดินดำ (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : ถนนนครราชสีมา – โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5199

ดินประดิษฐ์ (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 233 หมู่ 3 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4433 8071

ดินปั้น (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 131 หมู่ 3 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5204 , 0 4437 5248

ดินเผา (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 113 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5200-1

ไทยอิ่ม (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 78 หมู่ 3 ถนนนครราชสีมา – โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5215

สำรวยดินเผา (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 260/1 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 5 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5187

สุรนารีหัตถกรรมไทย (เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 143/1 หมู่ 3 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5188

อำแดงเซรามิค ( เครื่องปั้นดินเผา)
ที่อยู่ : 34 หมู่ 4 ถนนนครราชสีมา-โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4437 5203

จิง จิง เฮียง (ผลิตภัณฑ์อาหาร หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ)
ที่อยู่ : 284 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4424 4317

เตียหงี่เฮียง จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ
ที่อยู่ : 260 ถนนชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4424 6333

ปึงหงี่เชียง จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ
ที่อยู่ : 3403-11 ถนนสืบศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4424 5205

สามไทยวิภา จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ
ที่อยู่ : 411-415 ถนนสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4425 7788, 0 4424 1374

เจ๊หงษ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ
ที่อยู่ : 122–124 ถนนคุรุสามัคคี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4431 1808, 08 1966 4858

กลุ่มแม่บ้านหอกลอง (ข้าวตังหมูหยอง)
ที่อยู่ : บ้านหอกลอง ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4438 1232

กลุ่มแม่บ้านทุ่งสว่าง- ศาลาลอย (ผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพร ว่านหางจระเข้ ดอก อัญชัน)
ที่อยู่ : ถนนพายัพทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4425 5471

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปราสาทใต้ (ผลิตภัณฑ์จากกก จันทบูร เสื่อกก, กระเป๋า, แฟ้ม)
ที่อยู่ : ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4436 7027

ลุงอุทัย ทัพกลาง (เครื่องดนตรีไทยประเภทสาย)
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านปราสาทใต้ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4436 7047

กลุ่มสตรีแม่บ้านพัฒนานิคม (ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากรังไหม)
ที่อยู่ : บ้านพัฒนานิคม หมู่ 10 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โคราชไนท์บาซา
ที่อยู่ : ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เจ้าสัว ศูนย์เจ้าสัวเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ : 0 4429 8111, 0 4429 8222 http://www.chaosua.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: