Posted by: kookkhu | July 19, 2010

ของดีเมืองโคราช นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมามีสินค้าพื้นเมืองมากมายหลายอย่าง นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดในตัวเมืองหรือแหล่งผลิต สินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียน ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่จากปักธงชัย ส่วนสินค้าหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านหาซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราชใกล้ศาลากลางจังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ หมูยอ แหนม ไส้กรอก กุนเชียง หมูหยองซึ่งผลิตกันมากที่ตัวเมืองและที่อำเภอปากช่อง และหมี่โคราชซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป

ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
อำเภอเมือง
ทัศนีย์ไหมไทย : ๙๖๗ ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๓๗๒
น้อยไหมไทย : อาคารศูนย์การค้าสีมาธานี ถ.มิตรภาพ โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๑๘๙)
ฟ้าฝนไหมไทย : ๑ ถ.จอมพล ซ.สิริจินดา โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๔๕๔๔, ๐ ๔๔๒๖ ๘๒๐๑ โทรสาร ๐ ๔๔๒๖ ๗๔๖๗
สุมลไหมไทย : ๔๔๐ ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย โทร. ๐ ๔๔๒ ๒๒๑๘๐
อังศนาไหมไทย : ๑๓๒๖ ถ.มิตรภาพ โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๒๓๙๘

อำเภอปักธงชัย
จันทิมาไหมไทย : ๗๐/๗๑ ม.๑๓ ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย โทร. ๐ ๔๔๒๘ ๔๒๒๓
เจริญศิลป์ไหมไทย : ๑๕-๑๖ ถ.ศรีพลรัตน์ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๔๔๐
ฉลวยไหมไทย : ๗๘/๔ ต.เมืองปัก โทร. ๐ ๔๔๒๘ ๓๔๐๑, ๐ ๔๔๒๘ ๔๔๗๒–๓
ฉลองไหมไทย : ๘๗/๒ ต.เมืองปก โทร. ๐ ๔๔๒๘ ๓๘๐๙
ฉัตรทองไหมไทย : ๗๘/๑ ม.๘ ถ.นครราชสีมา-กบินทร์ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๑๔๖, ๐ ๔๔๒๘ ๔๔๖๕
ไทยหัตถภัณฑ์ : ๑๙๔/๑ ม. ๑๖ ถ.สืบศิริ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๕๑๘
นวลจันทร์ ไหมไทย : ๒๖๕-๖ ถ.สืบศิริ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๐๖๒
น้อยไหมไทย : ๕๒๘/๒ ถ.หลักเมือง โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๒๐๕
ปราณีตไหมไทย : ๙๖-๗ ถ.ศรีพลรัตน์ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๑๗๓
ปักธงชัยไหมไทย : ๙๒ ม.๑ ถ.ศรีพลรัตน์ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๖๗๑
มัชชาดาไหมไทย : ๑๑๘/๑ ม.๗ ถ.สืบศิริ ต.นกออก โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๖๘๔, ๐ ๔๔๔๔ ๒๐๑๕
รัชตะไหมไทย : ถ.นครราชสีมา-กบินทร์ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๕๐๓
ศรีไหมไทย : ๓๓๓ ถ.สืบศิริ (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย) โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๕๘๘, ๐ ๔๔๔๔ ๑๑๕๒ โทรสาร ๐ ๔๔๔๔ ๑๘๙๙
สุทัศน์ไหมไทย : ๗๘/๕ ถ.นครราชสีมา-กบินทร์ โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๙๑๑
สุนันทาไหมไทย : ๕๗๐/๑ ถ.หลักเมือง โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๑๒๕
อัมพรศรีไหมไทย : ๑๓-๑๔ ถ.ตลาดเมืองใหม่ปักธงชัย โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๑๕๘๘

เครื่องปั้นดินเผา (บ้านด่านเกวียน)
อำเภอโชคชัย
ชาวดิน : ๑๔๘ ม.๓ ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๕๑๙๔-๕
ดวงแขดินเผา : ๑๓๓ ม.๗ บ้านด่านชัย โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๕๐๘๔
ดินเก่า : ๕๓/๑ ม.๓ ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๕๒๒๐
ดินด่านเกวียน : ๑๒๘/๑ ม.๗ ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๕๐๗๑
ดินประดิษฐ์ : ๒๓๓ ม.๓ ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร. ๐ ๔๔๓๓ ๘๐๗๑
ดินปั้น : ๑๓๑ ม.๓ ถ.นครราชสีมา-โชคชัย โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๕๒๐๔
สุรนารีหัตถกรรมไทย : ๑๔๓/๑ ม.๓ ถ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.ด่านเกวียน โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๕๑๘๘

ผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ)
อำเภอเมือง
จิง จิง เฮียง : ๒๘๔ ถ.สุรนารี โทร. ๐ ๔๔ ๒๔ ๔๓๑๗
เตียหงี่เฮียง : ๒๖๐ ถ.ชุมพล โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๖๓๓๓, ๐ ๔๔๒๔ ๖๒๒๒
ลานโพธิ์ : ๔๑๙ ถ.อัษฎางค์ (เยื้องสระน้ำวัดพระนารายณ์) โทร. ๐ ๔๔๒๖ ๗๙๔๔
สามไทยวิภา : ๔๑๑-๔๑๕ ถ.สุรนารี โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๗๗๘๘,๐ ๔๔๒๔ ๑๓๗๔

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: