Posted by: kookkhu | February 27, 2010

เที่ยวเมืองย่าโมทำบุญไหว้พระ 9 วัด

ทำบุญไหว้พระ 9 วัด ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เลข 9 เป็นเลขนำโชค หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งการเดินทางไปทำบุญในหลายวัดของชาวบ้านสมัยก่อนต้องเดินทางไกลผ่านป่าและ ภูเขา เพื่อพิสูจน์กำลังใจว่ามีความตั้งใจทำบุญอย่างแท้จริงหรือไม่ แต่ปัจจุบันเรามีพุทธศาสนสถานเกิดขึ้นหลายแห่ง ทั้งการบูรณาการจากประวัติศาสตร์ และการสร้างขึ้นใหม่ โดยแต่ละแห่งมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังเช่นที่จะพาทุกท่านท่องไปใน “เส้นทางศรัทธามหามงคลไหว้พระโคราช 9 มงคลสถาน 2 วิหารลานบุญ” เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ณ จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “โคราช”

เริ่มจากเส้นทางอำเภอปากช่อง จะได้กราบนมัสการ “พระพุทธสกลสีมามงคล” ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ด้วยการเดินขึ้นบันได 1,250 ขั้น เมื่อไปถึงด้านบนจะพบ “พระพุทธสกลสีมามงคล” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่ใหญ่และสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร ถือเป็นการเริ่มต้นของความเป็นสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่กับการได้ขึ้นมากราบพระ พุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดและอยู่สูงที่สุดของจังหวัด

ถัดมาไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของ “วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร” พระอารามหลวงใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร วัดเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นพระอารามหลวงของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง มีความน่าสนใจที่องค์พระประธานในพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน นามว่า “พระพุทธปฏิมากร” มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.50 เมตร ปางมารวิชัย ที่นี่สามารถ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม และเดินขึ้นบันได 183 ขั้น เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาท

มาถึงความมหัศจรรย์ของสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ “ถ้ำแก้วสารพัดนึก” ที่ วัดถ้ำไตรรัตน์ ดินแดนแห่งมนุษย์ถ้ำ 4,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากฟาร์มโชคชัยประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นสถานที่พำนักของพระเกจิอาจารย์ดังหลายท่าน แต่หากอยากสั่งสมบุญอันเป็นกุศลอย่างสูงต้องแวะไปที่บ้านหนองกระเต็น เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติจิตอันเป็นกุศล สมทบทุนจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ สมถวิปัสสนากรรมฐาน และ “หอคำหลวง” ในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ ประเทศ จากเส้นทางอำเภอปากช่องเข้าสู่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอด่านขุนทด เราสามารถแวะชมอารย ธรรมเก่าแก่ของมนุษย์โบราณได้ที่ วัดเลิศสวัสดิ์ (เขาจันทร์งาม) มีเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจคือ เป็นแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กว่า 4,000 ปี

เมื่อชมและภาคภูมิใจกับภาพเขียน สีโบราณต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาแล้ว เริ่มออกเดิน ทางต่อไปชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ริมถนนมิตรภาพ ในอำเภอสีคิ้ว ซึ่งมี “สรพงศ์ ชาตรี” เป็นประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ดำเนินการก่อสร้าง “หลวงปู่โต” พระขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตักกว้าง 8 เมตร โดยรอบ ๆ จัดเป็นสวนหย่อมและภูมิทัศน์สวยงามร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังจัดบริการอาหาร เครื่องดื่มฟรีแก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว้และทำบุญด้วย

ออกจากอำเภอสีคิ้วมาที่ อำเภอสูงเนิน เพื่อนมัสการ “พระหยกขาว” ปางเชียงแสน มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดวะภูแก้ว ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ การปฏิบัติภาวนา ยึดแนวทางของบูรพาจารย์ 3 องค์ คือ หลวงปู่เสาร์กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่สิงห์ อีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสุดยอด “อารยธรรมโบราณ” คือ การเดินทางมาย้อนรอยอารยธรรมขอมโบราณที่ยาวนานพร้อมกับศึกษาธรรม ณ วัดธรรมจักรเสมาราม ในอำเภอสูงเนิน วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์” หรือพระนอนหินทรายที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี มีอายุประมาณ 1,200 ปี ทั้งนี้การมาเยือนจังหวัดนครราชสีมาต้องไม่พลาดไปกราบนมัสการเกจิดังแห่งยุค ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก พระเทพวิทยาคม หรือ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ” ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด นอกจากเลื่องชื่อใน พุทธคุณแล้วยังมีโบสถ์ที่สวยงามทั้งในเรื่องของวัสดุ ลวดลายแกะสลักและประโยชน์ใช้สอยที่เป็น ทั้งโบสถ์และศาลาการเปรียญในศาสนสถานเดียวกัน

สุดท้ายที่อำเภอเมืองนครราชสีมา นมัสการ “อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี” หรือย่าโม แล้วไปชม วัดศาลาลอย ซึ่งมีประวัติศาสตร์น่ารำลึกถึง มีพระอุโบสถที่งดงามแปลกตา ด้านหน้าเป็นสระน้ำ มีศาลากลางสระ ภายในมีปูนปั้นรูปคุณหญิงโมนั่งพนมมือ ซึ่งเพลงโคราชที่ใครหลายคนได้ยินนั้น คือ เสียงเพลงของผู้ที่ขอพรไว้เมื่อประสบผลสำเร็จจะมาเปิดแก้บนถวายย่าโม และวัดสุดท้ายมาทำสมาธิปฏิบัติธรรมกันต่อ ณ วัดป่าสาลวัน มีบูรพาจารย์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่เก็บอัฐิของ บูรพาจารย์ทั้ง 5 องค์ ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่เสาร์, หลวงปู่สิงห์, พระอาจารย์พร และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา กล่าวว่า บางสิ่งที่อยู่ใกล้จนเรามองข้ามกลับกลายเป็นบางอย่างที่อยู่ไกลจนเกินเอื้อม เช่นเดียวกับสถานที่บางแห่งที่เราผ่าน เคยได้ยินอยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยเข้าไปเยี่ยมชม จึงมองไม่เห็นความยิ่งใหญ่สวยงามซ่อนอยู่ในสถานที่เหล่านั้น ดังเช่น ศาสนสถานต่าง ๆ นี้ นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งความศรัทธาของผู้คนจำนวนมากแล้ว ยังรวมสถานที่อันสุดยอดของความยิ่งใหญ่ที่ผู้เข้าไปกราบไหว้เกิดความศรัทธา และภาคภูมิใจที่ได้มาเยือน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญกันกับเส้นทางบุญ ทางธรรม ทางใจ ไหว้พระที่โคราชนี้ เพราะถือเป็นศาสนสถานที่ทรงคุณค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย. โดย ดำรง สุวรรณปักษ์
ข้อความจาก http://www.news.mediathai.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: