Posted by: kookkhu | January 7, 2010

ไนท์ซาฟารีจัด12 ค่ายมหัศจรรย์วันเด็ก.

ไนท์ซาฟารีจัด12 ค่ายมหัศจรรย์วันเด็ก……เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรม12 ค่ายมหัศจรรย์รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สัตว์ รักษ์ป่า ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เสาร์ที่ 9 มกราคม นี้ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวเชิญชวนเยาวชนและครอบครัว ร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างสร้างสรรค์ รู้จักและเรียนรู้ต้นกำเนิดของสาเหตุการทำร้ายโลกในปัจจุบัน ซึ่งอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดแก่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์สัตว์ รักษ์ป่า โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ 4 มหาวิทยาลัยชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สนุกกับกิจกรรมพร้อมของรางวัลมากมาย อาทิ สนุกสนานกับสะพานเชือกและบ้านต้นไม้ รู้จักและเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติ วิทยาศาสตร์คิดก้าวหน้า และอีกหลายกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมพบกับสมาชิกสัตว์แสนรู้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลีเมอร์ น้ำหวานช้างแสนรู้ คินคาจู โดยเปิดให้ทุกคนเข้าฟรีในส่วนแสดงจากัวร์เทรลตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. และสำหรับเด็กความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร เข้าชมฟรีทุกกิจกรรมตลอดทั้งวัน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มักประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาวะหมอกควันในช่วงหลังจากเทศกาลวันปีใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากแก้ไข ดังนั้นเราเริ่มที่การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปในอนาคต” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร 053-999000 หรือ E-mail:prcns2009@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: