Posted by: kookkhu | August 20, 2009

ที่อยู่ เบอร์โทร ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอเมือง
13 เหรียญ
ที่อยู่ : 15/6 ถนนริมคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5321 0267

กาแล
ที่ อยู่ : 65 ในบริเวณสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5327 8655, 0 5381 1041

กับข้าวสวนดอก (ไทย,พื้นเมือง)
2 ซอย 28 (ซอยวัดพระนอน) ถ.โชตนา
โทร. 215748,211866

แกงร้อนบ้านสวน (ไทย,พื้นเมือง)
149/3 ซอยชมดอน ถ.ริมคลองชลประทาน
โทร. 213762, 221378

กู๊ดวิว
ที่อยู่ : 13 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5330 2764, 0 5324 1866

ข้าวซอยลำดวน ฟ้าฮ่าม
ที่อยู่ : 352/22 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5324 3519

ข้าวซอยเสมอใจ ฟ้าฮ่าม
ที่ อยู่ : ข้างวัดฟ้าฮ่าม 391 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5324 2928

ข้าวเม่า ข้าวฟ่าง
ที่อยู่ : 181 หมู่ 7 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 0 5383 8444, 0 5344 1908

ครัวขุนแผน (ไทย, ภาคกลาง)
22/10 ถ.อารักษ์ ซอย ถ
โทร 214557 โทรสาร 416070

ครัวสวัสดี (เจ, ไทย, ยุโรป)
84/3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
โทร 221990

คำดารา
ที่อยู่ : 193 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5324 8751-2

คุณเชิญ มังสวิรัต
ที่อยู่ : ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5322 4124

เจี่ยท้งเฮง (จีน)
193/2 ถ.ศรีดอนชัย
โทร. 275242, 273593

ดาเรส (ไทย, จีน, ยุโรป)
4/5 ถ.ชัยภูมิ ประตูท่าแพ โทร
235440, 252292

เดอะแกเลอรี่ (ไทย,พื้นเมือง, ยุโรป)
25-29 ถ.เจริญราษฎร์
โทร. 248601

นิวครัวไทย (ไทย,จีน,ยุโรป, ทะเล)
87/1 ถ.มหิดล ต.สุเทพ
โทร. 275743, 271293

โม ซี โม แอล
ที่อยู่ : 233 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5322 6997-8

โบท เบเกอรี่
ที่ อยู่ : 237/11-14 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5322 2934, 0 5321 6438

เพชรดอยงาม
ที่อยู่ : 267 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5320 4517

ผาลาดตะวันรอน
ที่ อยู่ : 100 ถนนห้วยแก้ว หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประตูด้านหลังสวนสัตว์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5321 6039, 0 5321 7073, 08 1884 1718

ฝ้าย ฟู้ดเซ็นเตอร์ (ไทย)
6/21 ถ.สุเทพ
โทร 278798

เฟื่องฟ้า (พื้นเมือง, ยุโรป)
(ในโรงแรมมีเลียสุรวงศ์) 110 ถ.ช้างคลาน
โทร. 270051

ภูซาง (ไทย, จีน, ยุโรป)
(ในโรงแรมเชียงคำ) 7/35 ถ.สุเทพ
โทร. 281016-9

แม่ริมคอฟฟี่ชอฟ (ไทย, พื้นเมือง, ยุโรป)
(ในโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด)100 ถ.ห้วยแก้ว
โทร. 222099

มังกี้คลับ
ที่อยู่ : 7 นิมมานเหมินทร์ ซอย 9

เยอรมัน โฮฟบรอยเฮ้าส์
ที่อยู่ : 115/1-2 ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5327 0689, 0 5382 1273

เรด ไลอ้อน
ที่ อยู่ : 123 ถนนลอยเคราะห์ ไนท์บาซ่า ใกล้กับร้านแมคโดนัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5381 8847

รสเยี่ยม (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว)
164/48 ถ.ช้างคลาน
โทร 272422

ราชาวดี (ไทย, จีน,ยโรป)
(ในโรงแรมริมปิงการ์เดนท์) 411 ถ.เจริญประเทศ
โทร. 281060, 281059

ริเวอร์ไซด์
9 -11 ถนนเจริญรัตน
053 243239

ลานนาคอพพี่ชอฟ (ไทย, ญี่ปุ่น, อิตาเลี่ยน)
(ในโรงแรมอมารีรินคำ) 301 ถ.ห้วยแก้ว
โทร. 221044, 221130

ลานนาพาเลส (พื้นเมือง, ยุโรป)
184 ถ.ช้างคลาน
โทร 270722-51

เลอค็อกดอร์
ที่อยู่ : 18-20 ถนนชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5325 2065

สุกี้โคคา (สุกี้ยากี้)
32/7 ถ.ห้วยแก้ว
โทร. 221706

แสนคำ เทอเรซ
ที่อยู่ : 199/163 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5383 8990

เฮือนสุทรีย์
ที่อยู่ : 46/1 ถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5325 2445

โฮเอิร์ท (มังสวิรัต)
88 ถ. ศรีดอนชัย
โทร. 282463

เฮือนเพ็ญ (พื้นเมือง)
112 ถ.ราชมรรคา หน้า รร.อนุบาลเชียงใหม่
โทร. 277103

อิ่มปลาเผา
ที่อยู่ : สาขา 1 คันคลองชลประทาน (ทางไปพืชสวนโลก)
โทร. 0 5380 6603
และสาขา 2 วงแหวนรอบ 3 สันทราย โทร. 0 5335 0098

อ๋องทิพย์รส
ที่อยู่ : ถนนพระปกเกล้า (ใกล้ประตูช้างเผือก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0 5321 2712

อำเภอแม่ริม
แม่ริมลากูน (พื้นเมือง, จีน, ยุโรป)
65/1 หมู่ 6 ถ.แม่ริม-สะเมิงสายเก่า
โทร. 297288

อำเภอหางดง
รวมเส้น ข้าวซอยปลา
ที่อยู่ : หน้าที่ว่าการอำเภอหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 08 1845 1006

อำเภอฮอด
น้องขวัญ (ไทย, พื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยว)
กิโลเมตรที่ 88 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
โทร. 461051

วิไลพร (ข้าวซอย, ขนมจีนน้ำยา, ขนมจี้นน้ำเงี้ยว)
กิโลเมตรที่ 88 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
โทร 831078

อำเภอฝาง
ข้าวซอยปาริชาติ 270 ถ.รองเมือง

อำเภอสารภี
สวายเรียง (พื้นเมือง)
308 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
โทร 322061-2

คุ้มขันโตก
ขันโตกพาเลซ
174/7 ถ.ช้างคลาน
โทร 272757 โทรสาร 820949

คุ้มแก้วพาเลซ
252 ถ.พระปกเกล้า โทร. 214315

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
285 ถ.วัวลาย โทร. 275097

เบญจรงค์ขันโตก
ที่อยู่ : 101 หมู่ 15 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5380 4331-2

ข้อมูลจาก:http://www.chiangmai-guideline.com

Advertisements

Responses

  1. Excellent blog right here! Also your web site a lot up very fast! What web host are you the use of? Can I get your associate hyperlink to your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: